Skip til hoved indholdet
    Hjem Blog De mest besøgte sider på kommunale hjemmesider

Hos Bleau anvender vi Google Analytics både til udvikling og løbende feedback på vores løsninger. Og vi har netop anvendt Google Analytics til en lille undersøgelse af syv af vores kommunale løsninger i løbet af en måned, hvilket bekræfter noget vi allerede vidste – at forsiden er er den klart mest besøgte side på kommunale hjemmesider. Men... 

Hvilke krav stiller det så til de kommunale forsider?

Hvert fjerde unikke besøg på de syv kommunale hjemmesider er på forsiden, mens den gennemsnitslige besøgstid på forsiden er lige omkring halvandet minut. Det viser os, at forsiden spiller en ganske central rolle i forhold til at lede brugerne videre til netop de informationer eller den selvbetjeningsmulighed, de efterspørger.

Netop information og selvbetjening for borgerne er den anden og tredje mest besøgte indholdstype på de kommunale hjemmesider, der indgår som en del af vores lille undersøgelse. Det betyder dog ikke, at vi anbefaler en informationstung forside – tværtimod.

Hos Bleau arbejder vi ud fra, at forsiden skal holdes relativt simpel, så det er nemt for de besøgende at få hjælp med de problemstillinger, der har ledt dem ind på den kommunale hjemmeside. Den tendens ses bl.a. på forsiden i vores moliri Public-løsning, der grundlæggende omfatter tre elementer – nemlig selvbetjening, branding af kommunen og aktuelle nyheder.

Selvbetjening på farten

Hos Bleau opfatter vi i høj grad kommunale hjemmesider som en servicefunktion for kommunens interessenter – og det gælder også, når de er på farten.

Vores lille undersøgelse viser, at henholdsvis 25% og 16% af de besøgende har tilgået de kommunale hjemmesider fra smartphones eller tablets. Det vil altså sige, at over 40% af de besøgende tilgår de kommunale hjemmesider fra en mobil enhed.

Det viser, at det er utrolig vigtigt, at kommunale hjemmesider er opbygget efter responsive design, så de lever op til brugernes behov og adfærd – som i fremtiden kun bliver mere præget af mobile enheder og selvbetjening på farten.

Hold dig opdateret om Bleau

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33 info@bleau.dk

Telefontider support

Genveje til

Opret supportsag Webtilgængelighed Governance by design