Nem Lejeportal

Vælg en webtilgængelig hjemmeside i topklasse

Med Nem Lejeportal får I Danmarks bedste og mest brugervenlige hjemmeside til boligsøgning. Med præsentation af jeres organisation, de enkelte afdelinger, samt indgang til både boligsøgning og opskrivning for den besøgende, opfylder Nem Lejeportal alle jeres behov.

"Der har undervejs i projektet været plads til ændringer i takt med nye ønsker opstod, hvilket Bleau har været dygtige til at styre og tilrette projektet efter. Vi har i det hele taget haft en god mavefornemmelse gennem hele projektet, hvilket er særdeles positivt"

- Morten Weesgaard, Bo I Nord

Det får I med Nem Lejeportal

Nem Lejeportal er skabt på et fleksibelt design, der tilpasser sig brugerens skærm. Der er ingen begrænsninger for brug af video, grafik, eller chatbots, og da indholdet kun skal opdateres ét sted, er løsningen meget nem for jeres personale at vedligeholde. Men med Nem Lejeportal får man ikke blot en webtilgængelig hjemmeside med boligsøgning og komplet medlemshåndtering med samtykke, man bliver også en del af et stærkt netværk, som sikrer at boligselskabets hjemmeside altid er aktuel, relevant og opdateret. 


Onboardingforløb

Vores onboardingforløb tager altid udgangspunkt i det enkelte boligselskab, så vi sikrer den bedst mulige start.


ERFA-netværk

Vi afholder to årlige ERFA-møder, hvor hele netværket mødes til fælles orientering, samarbejde og sparring.


Årlig strategiworkshop

Fremlæggelse af de næstkomne tiltag for Nem Lejeportals udvikling.


4 årlige webinarer

Branchenyt præsenteret online, hvor man orienteres om interessante, nye tendenser og tiltag.


Online kundeunivers

Så du nemt kan holde dig orienteret om alt fra digitalt branchenyt til webtilgængelighed, samt tilgå en lang række guides.


Udviklingsfællesskab

Sammen med de øvrige boligselskaber netværket udvikler vi løbende relevante moduler og funktioner.

"Vi skal digitalisere dér, hvor det giver mening. Og via en hjemmeside med store selvbetjeningsmuligheder kan vi sikre, at beboerne får betjening, når vi har lukket."

- Finn Muus, Boligkontoret Fredericia

Vi tilbyder et bredt udvalg af moduler

Igennem Nem Lejeportal fælleskabet, har vi udviklet en række moduler i samarbejde med boligselskaberne, for at kunne levere den bedst mulige løsning.

Boligsøgning

Boligsøgningsmodulet tilbyder de besøgende at finde og skrive sig op til ledige boliger på en brugervenlig måde.

Afdelingsmodul

Afdelingsmodulet sørger for en indbydende præsentation af jeres afdelinger og afdelingsspecifikke detaljer.

Projektmodul

Med projektmodulet kan beboerne få mulighed for nemt at følge med i f.eks. byggeprojekter eller helhedsplaner.

Persongalleri

Persongalleriet kan profilere f.eks. boligselskabets administration eller bestyrelser på en flot og tidssvarende måde.

Subsiteskabelon

Subsiteskabelonen rummer gængse elementer fra Nem Lejeportal - men med mulighed for at redigere og skabe særkende.

WCAG Banner

Modulet indeholder værktøjerne: Adgang med tegn, Adgang for alle, et link til boligselskabets tilgængelighedserklæring, samt en feedbackfunktion.

Bleau Insights

Bleau Insights favner en række elementer, som alle hjælper med at optimere jeres webløsninger, ved f.eks. at opdage fejl i indhold.