Skab mere værdi i den almene boligsektor

For boligsøgende:

Det starter på jeres hjemmeside, hvor den besøgende hurtigt får et godt overblik og indtryk af jer og jeres afdelinger, som deres kommende lejemål. Boligsøgning med filtreret valg hjælper den besøgende igennem de mange muligheder og præferencer for valg af ønsket boligform.

Regler og procedure for at tegne et medlemskab og opskrivning til jeres venteliste, er kun få klik for den besøgende. Velkommen til jeres boligselskab.

For beboeren:

Inden et medlemskab konverteres til beboer, har medlemmet fået løbende besked om lejemuligheder, der matcher deres ønsker, og status på deres medlemskab. Når et lejemål accepteres, er der mulighed for at byde lejeren velkommen med en virtuel rundvisning i afdelingen, samt adgang til praktisk information såsom råderet eller husorden. 

Udover at kunne tilgå masser af nyttig viden om boligselskabet, de forskellige afdelinger, og selve deres lejemål, har beboeren også overblik over kontaktinformation, dokumenter, aftaler, samt deres økonomi og forbrug som beboere. De faktiske data suppleres med gode vejledninger og introduktioner, der gør hverdagen nemmere som beboer.

Selv uden for normal åbningstid, kan de betjene sig selv på en nem og pædagogisk måde i digital øjenhøjde, med nærvær og tryghed i dialogen. Henvendelsessystemet guider nemlig beboerne sikkert igennem en henvendelse om ansøgning eller hjælp til en serviceopgave. 

For bestyrelsen:

Bestyrelsens opgaver bliver ofte betragtet som omfattende, da der er mange emner som de skal forholde sig til i løbet af året. Vi har skabt et bestyrelsesunivers, der gør det nemt at være beboervalgt. Faktisk bliver rigtig mange procedure og informationer vedligeholdt automatisk. Det er stort set kun selve deltagelsen og bidragene på møderne, der er tilbage.

Og det er jo netop det beboerdemokrati handler om. Vores bestyrelsesweb sikrer ganske enkelt, at møderne ikke drukner i administration, manglende overblik og fejlslagne beslutninger for de beboervalgte.

For ledelsen:

Ledelsen har brug for at have overblik og indsigt i administration og driften af boligselskabet. Der er mange beslutninger, der skal tages hen over et år. Beslutninger, som kræver inddragelse af medarbejdere både for indblik i forståelsen, og for optimal uddelegering fra mål til handling.

I tæt tråd med jeres øvrige fagsystemer og administrationssystem udveksler og præsenteres data, som ledelsen netop har brug for i et tæt samarbejde med jeres medarbejdere. Fælles vidensdeling og kommunikation sikrer de bedste rammer for at nå de ønskede mål.

Ved at automatisere flere af jeres arbejdsgange, får vi frigivet ressourcer både hos jer og jeres medarbejdere til at give jeres beboere en høj service, uden det medfører huslejestigninger.

For udlejningen:

Medarbejdere i udlejningen oplever ofte stor travlhed ved månedsophør og sæsonerne efter sommerferie og juleferie, hvor der traditionelt sker større ændringer hos beboerne. Der er mange gentagne spørgsmål og svar omkring procedure. Ved at opbygge tilgængelig viden for beboerne, kan de bedre betjene sig selv - også uden for normal åbningstid.

Tag for eksempel digital opsigelse, hvor vi har automatiseret forretningsgangen med ophør af lejemål, som nu nemmere kan planlægges ind i forhold til jeres ressourcer og tid. Det handler om at udligne puklerne af arbejdsopgaver, så I nemmere kan følge med og bruge jeres tid på det, som virkelig kræver jeres indsats.

For administrationen:

Der er mange opgaver i administrationen, som kræver kommunikation og vejledning, både til jeres beboere, bestyrelse og kollegaer. Vi har med moliri skabt et fælles personalehub, hvor I hurtigt kan kommunikere indbyrdes og på tværs af jeres afdelinger.

Vi har for eksempel fjernet en stor byrde med at planlægge og koordinere årshjulet for afdelingsmøder med dertil knyttede opbygning af dagsordner, beslutningsdokumenter og bilag mm. Mange af vores tjenester handler netop om at aflaste jer, gennem nemmere involvering af modtagerne og brug af automatisering, hvor det giver mening. Men det kan kun lade sig gøre, fordi vores løsninger er designet til at brugerne kan betjene sig selv.

For inspektørerne:

Inspektørerne ved, at der ofte er langt fra, hvad dagen var planlagt med, til hvad dagen bragte. Hverdagen for inspektørerne er fuld af opgaveforstyrrelser fra beboere og kollegaer, der alle lige har brug for hjælp. Et hurtigt telefonkald her, en gul seddel der osv. Det er svært at være hjælpsom, når opgaverne bare hober sig op, og man bliver sendt i alle retninger.

Med vores henvendelsessystem har vi skabt en servicetjeneste, der hjælper jer med at planlægge hverdagen i overensstemmelse med jeres ressourcer og tid. Det tillader jer eksempelvis at fungere som stedfortræder for hinanden. Via indblik og planlægning hjælper vi jeres inspektører med at få en knap så hektisk hverdag.

For IT-afdelingen:

At drifte et boligselskab kræver stort overblik over den tekniske infrastruktur og en konstant overvågning af jeres installationer og netværk. Heldigvis har vi valgt at hjælpe jer på det punkt, ved at basere alt vores udvikling på nyeste Microsoft teknologi og brugen af Microsoft Azure til driften af jeres løsninger.

Fordelen er, at sikkerheden er på højeste niveau, og det samme gør sig gældende for driftsstabiliteten. Ved at bruge kendt Microsoft teknologi, slipper I for at bruge tid på at oplære og uddanne brugerne, da de jo i forvejen oftest er godt kørende i brugen af Office pakken såsom Outlook, Word, Excel mm.

Vi vedligeholder jeres løsninger, så I kan bruge energien på at overvåge og forbedre andre kritiske installationer, eller hjælpe jeres kollegaer med andre supportopgaver. 

For boligsocial indsats:

Den boligsociale indsats forbindes ofte med sociale udfordringer og konflikter. Men i stedet for at rive ned, vil vi hellere bygge op. Som en af vores boligkunder siger; bo med smil. Med vores tjenester til hjemmeside og beboerområde, har vi skabt de mest fantastiske værktøjer til at bygge trivsel gennem brugerinddragelse.

Nem Lejeportal og moliri Nem Bolig åbner ikke blot døren til større effektivitet og færre menneskelige fejl, løsningerne giver også muligheder for at skabe motivation gennem kommunikation og visualisering af jeres målsætninger og tilbud til beboerne.