Bleau Borger

Screens

Webtilgængelig kommunal hjemmeside med fokus på servicedesign

Bleau Borger er en kommunal hjemmeside, udviklet og løbende opdateret i samarbejde med en række af landets kommuner. Med et brugervenligt og webtilgængeligt design og med borgeren i centrum, opfylder Bleau Borger kommunens behov.

  • Webtilgængeligt
  • Årlig opgradering af CMS
  • Brugervenligt CMS
  • Udviklingsfællesskab
  • Tilvalgsmoduler
  • ​ERFA netværk

"Bleau har en række kommuner, som kan have glæde af hinanden og stå sammen om fælles udviklingsmuligheder."

- Jette Johnsen, Webmaster i Lolland Kommune

Det får I med Bleau Borger

Med en Bleau Borger hjemmeside får man ikke blot en digital platform, men man bliver en del af et stærkt netværk, som sikrer at kommunens hjemmeside altid er aktuel, relevant og opdateret. 


Onboardingforløb

Vores onboardingforløb tager altid udgangspunkt i den enkelte kommune, så vi sikrer den bedst mulige start.


ERFA-netværk

Vi afholder to årlige ERFA-møder, hvor hele netværket mødes til fælles orientering, samarbejde og sparring.


Årlig strategiworkshop

Fremlæggelse af de næstkomne tiltag for Bleau Borgers udvikling.


4 årlige webinarer

Branchenyt præsenteret online, hvor man orienteres om interessante, nye tendenser og tiltag.


Online kundeunivers

Så du nemt kan holde dig orienteret om alt fra digitalt branchenyt til webtilgængelighed, samt tilgå en lang række guides.


Udviklingsfællesskab

Sammen med de øvrige kommuner i netværket udvikler vi løbende relevante moduler og funktioner.

"Bleau fungerer ikke bare som vores CMS-leverandør, men også som en sparringspartner, der kan hjælpe med at tolke reglerne og overfører dem til teknik"

- Heidi Kristensen, Webkonsulent i Kalundborg Kommune

Vi tilbyder et bredt udvalg af moduler

Igennem Bleau Borger fælleskabet, har vi udviklet en række moduler i samarbejde med kommunerne, for at kunne levere den bedst mulige løsning.

Dagsordensmodul

Dagsordensmodulet er et selvstændigt modul som præsenterer dagsordener og referater på en indbydende og brugervenlig måde. 

Høringsportal

Høringsportalen er et modul, der nemt og enkelt kategoriserer høringer og hjælper borgere til handling, når de vil bidrage til en høring.

Bleau Insights

Bleau Insights favner en række elementer, som alle hjælper med at optimere jeres webløsninger, ved f.eks, at opdage fejl i indhold.

Borgerdrevne forslag

Med borgerdrevne forslag kan borgerne i kommunen få mulighed for at bidrage med forslag som man ønsker, at lokalpolitikerne skal drøfte. 

Persongalleri

Persongalleriet kan profilere og opdatere vigtig information om f.eks. kommunens politikere og byråd på en flot og tidssvarende måde.

WCAG Banner

Modulet indeholder værktøjerne: Adgang med tegn, Adgang for alle, et link til kommunens tilgængelighedserklæring, samt en feedbackfunktion.

Subsiteskabelon

Subsiteskabelonen rummer gængse elementer fra Nem Lejeportal - men med mulighed for at redigere og skabe særkende.

Teknikken bag

Umbraco
Dynamicweb
Diversa

Et open-source CMS-system baseret på Microsoft teknologi. Umbraco benyttes især i den offentlige sektor pga. stor fleksibilitet for skalering og specialtilpasning. Stor brugervenlighed for de mange forskellige redaktører, samt understøttelse af høj sikkerhed. 

Closed-source CMS baseret på Microsoft teknologi. Dynamicweb benyttes især i den offentlige sektor pga. de mange færdigudviklede grundfunktioner, der gør hverdagen lettere for de mange redaktører. Dynamicweb vælges ofte ved forretningskritiske webløsninger, hvor høj sikkerhed er en forudsætning. 

Bleau Borger hjemmesiden og tilvalgsmodulerne er testet og analyseret for webtilgængelighed i samarbejde med AbleDocs.