Borgerdrevne forslag 

Med borgerdrevne forslag får borgerne i kommunen mulighed for at få indflydelse og komme med forslag, som man ønsker, at lokalpolitikerne skal drøfte, samt stemme på allerede oprettede forslag. Borgeren skal validere sig selv ved at logge ind med NemID. 
Det er muligt for redaktøren at oprette et filter, så der ikke kan oprettes forlag med specifikke ord. Når borgeren har oprettet forslaget, skal redaktøren godkende forslaget inden dette publiceres.

Som standard indeholder borgerdrevne forslag følgende: 

  • Brugervenligt design
  • NEM-ID-validering
  • Opret forslag
  • Støt et forslag
  • Arkiv med gamle forslag
  • Webtilgængeligt design

Det er muligt at udvide modulet med en sevice fra CPR-kontoret, hvor man kan validere borgeren ud fra bopæl og alder i forhold til NEM-ID-validering. Dette kan implementeres efter særskilt aftale.