moliri

Screens

Et intranet for alle i kommunen

Vi opgraderer intranets til digitale arbejdspladser for bedre vidensdeling, kommunikation og selvbetjening. Vi er eksperter i webtilgængelig vidensdeling, der bygger bro for jeres interne kommunikation. Udgangspunktet er den enkelte bruger i fællesskabet. Det handler om at skabe fælles forståelse af visioner og udvikle fælles ressourcer gennem handlerum for ledere og medarbejdere, der hvor de fleste beslutninger træffes - nemlig lokalt. Et intranet skal ikke gå i vejen for jeres arbejdsgange men derimod bygge bro mellem afdelinger, medarbejdere, og samarbejdspartnere. moliri favner de mange og de få - altid meningsfuldt for dig og dine kollegaer.

"Da det gamle intranet gik i sort, var vi i stand til at redde en del filer og dokumenter, som vi gjorde tilgængelige på en midlertidig dokumentserver. Det løste dog ikke vores behov for en kommunikationsplatform for medarbejderne, så der var brug for en løsning til den del. Derfor valgte vi moliri."

- Stig Rohde Andersen, Webmaster i Skanderborg Kommune

Det får I med moliri

ERFA-netværk

Vi afholder to årlige ERFA-møder, hvor hele netværket mødes til fælles orientering, samarbejde og sparring.

4 årlige webinarer

Branchenyt præsenteret online, hvor man orienteres om interessante, nye tendenser og tiltag.

Udviklingsfællesskab

Sammen med de øvrige kommuner i netværket udvikler vi løbende relevante moduler og funktioner.

moliri

For medarbejderen i central administration:

Mange opgaver i administrationen kræver koordinering af kommunikation og vejledning - derfor har vi med moliri skabt et personaleintra, der gør det nemmere at kommunikere indbyrdes og på tværs af jeres afdelinger. Mange af vores tjenester handler netop om at aflaste jer, idet vores løsninger er designet til at brugerne kan betjene sig efter princippet "hjælp til selvhjælp". Det gør vi blandt andet ved at anvende for brugeren kendte Microsoft Office programmer samt give adgang til fagsystemer

 • Effektiv indbyrdes kommunikation
   
 • Nemt søgeredskab 
   
 • Fildeling
 • Automatisering for at aflaste jer
   
 • Høj sikkerhed
Billede

For decentrale eller udfarende medarbejdere:

Medarbejdere uden fast digital arbejdsplads eller som ofte er lavfrekvente brugere af intranet, eller har skiftende arbejdssteder f.eks. hjemmehjælpere, lærere, pædagoger, dagplejere, vej og anlæg m.fl. Brug af multifaktor godkendelse giver adgang til brug af egen device eller logge på lokale PC'er for adgang til information og registrering.

For IT-medarbejderen:

Drift af kommunal intranet kræver stort overblik over den tekniske infrastruktur. Vi benytter Microsoft teknologi og Microsoft Azure til driften af jeres løsninger. Vi vedligeholder og overvåger jeres løsninger, så I kan bruge energien på at overvåge og forbedre andre kritiske installationer, eller hjælpe jeres kollegaer med andre supportopgaver. 

Billede

 

 • Sikkerhed på højeste niveau via AD kontrol/MFA/Kombit STS
   
 • Høj driftstabilitet med Microsoft Azure
   
 • Vedligeholdelse af løsninger
 • Sikker support, planlægning og vidensoverdragelse

For ledelsen:

Ledelsen har brug for at have overblik og indsigt i a​dministration og driften af kommunen. I tæt tråd med med jeres øvrige fagsystemer og administrationssystem, udveksles og præsenteres data, som ledelsen netop har brug for i et tæt samarbejde med jeres medarbejdere.

 

 

 • Klar indsigt i administrationen
   
 • Overblik over driften af kommunen
   
 • Nem fælles vidensdeling  
   
 • Automatisering af arbejdsgange
   
 • Øget produktivitet 
Billede

For politikkerne:

Vi har skabt et politikkerunivers, der danner overblik og gør det nemmere at arbejde indbyrdes og på tværs af partierne og den kommunale ledelse. Byrådets opgaver bliver ofte betragtet som omfattende, men med vores løsning bliver det nemmere at være borgervalgt.  ​

Billede

 

 • ​​Nem tilgåelse til dagsordener og referater 
   
 • Automatisk vedligeholdelse 
   
 • Oversigt over partierne
   
 • Oversigt over den kommunale ledelse

Få det bedste ud af Office 365 med moliri 

moliri bygger på Microsoft Sharepoint og er sammensat af de bedste funktioner fra Office 365. Dermed er I garanteret sikkerhed og stabilitet, mens genkendeligheden fra programmer som Outlook og Word skaber en intuitiv og let tilgængelig brugerflade. 

Word

Word

Tekstbehandling med stavekontrol og mulighed for versionstyring og deling.

Excel

Excel

Opsætning af effektive og brugervenlige regneark. 

Powerpoint

Powerpoint

Sammensæt dine egne præsentationer til brug ved møder, fremvisninger m.m.

Outlook

Outlook

Hold styr på dine mails og din kalender. 

Sharepoint

Sharepoint

Strukturer brugere, indhold og tjenester.
 

Onedrive

Onedrive

Få adgang til dokumenter og filer hvor som helst og på hvilken som helst enhed. 

Teams

Teams

Lokal og international video- og telefonchat med gruppemødefunktion. 

Powerbi

Powerbi

Omfattende analyseværktøj, som giver jer mulighed for at visualisere alverdens data. 

Sikkerhed

Sikkerhed

Microsoft giver dig datasikkerhed på højeste niveau.