Samarbejde

Vores samarbejde slutter ikke, når jeres løsning tages i brug - tværtimod. Vores udvidet samarbejde går på tværs af jeres organisation og brugere, med faste rutiner og procedure, der sikrer det gode samarbejde. Det sker blandt andet gennem sparring og vidensdeling på tværs af vores udviklingsfælleskaber og kundeunivers. Som kunde hos Bleau bliver I en del af et stærkt ERFA udviklingsfællsskab, og får stor medindflydelse på udviklingen af vores løsninger til jeres branche. Sammen driver vi de bedste og mest værdiskabende løsninger for netop jeres brugere.

Det gode samarbejde indeholder som standard følgende: 

  • Fast kontaktperson
  • Gennemtestet leverancemetode
  • Halvårlige statusmøder
  • Udviklingsfællesskab (ERFA-netværk)
  • Medindflydelse på produktudvikling
  • Online Kundeunivers