Sikkerhed

Jeres brugere er online 24/7. Det samme er I med vores løsninger. Vi overvåger konstant jeres løsninger for performance og sikkerhed, og bruger løbende vores indsigt og analyser over brugeradfærd til optimering og forebyggelse. Dialog med jer omkring jeres brugeres oplevelser, skaber fundamentet for løbende opdateringer af jeres webtilgængelighed og servicedesign.

Webtilgængelighed

Vi er eksperter i webtilgængelighed (WCAG), og vores tjenester opdateres altid efter gældende lovgivning for webtilgængelighed.

GDPR

Vi har uddannet vores ansatte, implementeret sikkerhedssystemer, og har faste procedure for audit af jeres databehandling.

Bleau Insights

Bleau Insights er viden, hvor vi overvåger og skaber indsigt i performance og adfærd på jeres løsninger. Antagelser erstattes af eksakt viden.

Overvågning

Vi benytter forskellige værktøjer til overvågning af jeres løsninger, for at opretholde en stabil drift og sikkerhed. 

Statistikker

Statistikker bruges løbende som analyseredskab til at blive klogere på performance og brugeradfærd på jeres løsninger. 

Kvalitetskontrol

Vores løsninger gennemgår altid forskellige stadier for kvalitetskontrol, før de bliver frigivet til markedet og drift.