GDPR

Databehandling

Vi arbejder med faste procedure for revision af jerres databehandling. I praksis betyder det, at vi rent teknologisk har opbygget sikkerhedssystemer for databeskyttelse, og uddannet vores ansatte i procedure for behandling af personfølsomme data - alt sammen for at fjerne risikoen for en eventuel databrist.

Governance

Vores protokoller for håndtering af GDPR omfatter blandt principper for governance, såsom faste procedure for adgangskontrol med brug af flere faktor godkendelse. Vi overvåger vores løsninger via Microsoft Security Center, med klassificering af data med Azure Information Protection.

Databrist

Sikkerhedskontroller og mål til risikominimering hjælper os med at lokalisere og forstå sikkerhedshændelser, som vi hurtigt kan reagere på. Vores forebyggelse skal afværge en eventuel sikkerhedsbrist, men måtte fremtiden bringe en databrist, er der faste procedure med klare ansvarsområder hos vores ansatte, med responsmål for løsning af en eventuel sikkerhedshændelse.