Tjekliste til dig, der vil sikre, at dit indhold er webtilgængeligt. 

Det er vigtigt, at indholdet på din hjemmeside lever op til kravene om webtilgængelighed. Derfor har vi udarbejdet en tjekliste, som du kan anvende til at få overblik over, hvad du som webredaktør skal være opmærksom på, når du opretter webtilgængeligt indhold på din hjemmeside. 

 

Opbygning af sidens struktur

 

 • Overskrifter, lister, tabeller samt tabeloverskrifter skal opmærkes korrekt ved at anvende de indbyggede funktioner i redigeringsværktøjet.
   
 • Undgå overskrifter markeret med fed tekst, men anvend i stedet de indbyggede overskriftsniveauer. Således bliver det muligt at aflæse siderne korrekt, eksempelvis ved hjælp af en skærmlæser. 
   
 • Indholdet på en given side skal struktureres hierarkisk, så både søgemaskiner og brugere kan aflæse strukturen.

Brugen af links

 

 • Det skal være tydeligt, hvad brugeren opnår ved at klikke på et link. Der skal ikke blot stå ”Klik her” eller ”Læs mere”. Der bør i stedet være en linktekst, der beskriver hvor brugeren bliver ført hen. Eksempelvis ”Læs mere om hvordan du søger om boligstøtte”.
   
 • Linkteksten skal være på maksimalt 100 anslag og skal fremgå i én sætning

 

Læseligt indhold

 

 • Indholdet skal være læsbart og bestå af korte og enkle sætninger. 
   
 • Lange tekstpassager skal undlades og i stedet brydes op i mindre afsnit eller punkter, således at brugere og søgemaskiner nemt kan aflæse indholdet.
   
 • Overskrifter og underoverskrifter bør anvendes til at skabe mening for læseren og gøre strukturen mere overskuelig. 

Billeder

 

 • Tekst på billeder skal undgås, og der skal i stedet være en alternativ tekst, der skal hjælpe eksempelvis blinde med at forstå billedet.
   
 • Anvendes et dekorativt billede skal alternativ teksten være tom. 
   
 • Fremgår der et link på billedet, skal linkdestinationen beskrives i alternativ teksten. 
   
 • Indgår der billeder med et informativt aspekt, skal alternativ teksten gengive informationen, som billedet formidler rent visuelt. Er det blot en gentagelse af en allerede eksisterende brødtekst, skal alternativ teksten være tom. 
   
 • Indsættes der grafer eller diagrammer er det vigtigt, at meningen med disse beskrives gennem en alternativ tekst. 

Instruktioner

 

 • Der bør ikke laves instruktioner der henviser til placeringer på siden eller en specifik sans. Der bør ikke stå ”Tryk på den grønne knap” eller ”Se boksen ovenfor”. Der bør også angives hvad den specifikke knap eller link hedder. Eksempelvis ”Tryk på den grønne start knap” eller ”Se boksen ovenfor med titlen xx”. 

Video-og audio filer

 

 • Alle video filer skal have undertekster.
   
 • På hjemmesiden skal der fremgå transskriptioner af dine video-og audio filer.
   
 • Der skal tilføjes en beskrivelse af alt medieindhold, hvor transskriptionen skal være mulig at tilgå.
   
 • Der skal være mulighed for at stoppe, pause eller slå lyden til-og fra på din video- eller audiofil. 

Dokumenter

 

 • De indbyggede funktioner i Word eller InDesign skal benyttes, så det fremgår af den indbyggede struktur.
   
 • Det korrekte sprog bør indstilles.
   
 • Der skal tilføjes en alternativ tekst samt metadata.
   
 • Indhold, der er indscannet, bør undgås, eller der bør tilføjes en alternativ tekst med henblik på at kunne gengive det indscannede indhold.
   
 • Inden der eksporteres til PDF, skal opsætningen i eksempelvis Word eller InDesign være korrekt.
   
 • Når der eksporteres til PDF vælges ”gem som pdf” eller ”eksporter til pdf”.

Tags og URL

 

 • Alle sider skal have en titel og beskrivelse, der giver mening. Dette gøres med henblik på at gøre det nemmere at afkode, hvad siderne handler om.
   
 • Alle URL’er på hjemmesiden skal tilsvarende have en titel, der giver mening. 

Vil du vide mere om webtilgængelighed, eller hvordan vi kan hjælpe jer i mål med en webtilgængelig løsning, så tag fat i vores konsulenter.

Offentlig

Mathias Styven Ehlers
Kundechef, Offentlige kunder

Bolig

Mikkel Kolbe Lorenzen
Forretningskonsulent