Skip til hoved indholdet
    Hjem Blog Aarhus Omegns vej til accept af digital kommunikation

Hos Aarhus Omegn er de godt i gang med at indsamle beboernes accept til, at kommunikationen med boligselskabet i fremtiden er digital. Som et led i projektet, søsatte Aarhus Omegn i august måned en informationskampagne, som skulle få beboerne ind i moliri og udfylde blanketten: Aftale om digital kommunikation

En informationskampagne med mange initiativer

Siden d. 1 august har de hos Aarhus Omegn sat alle sejl ind på at informere deres beboere om, at det nu er muligt at afgive sin accept til digital kommunikation. Med kampagnen, som løber indtil oktober, har man fokus på at informationen skal nå ud til så mange beboer som muligt. Derfor har man taget mange forskellige initiativer i brug. 

Blandt andet har man uddelt fysiske flyers, udsendt SMS'er, skrevet en informationstekst i moliri, påsat klistermærker på alt udgående post og opsat en pc i ekspeditionen, hvor beboere kunne få hjælp til digital tilmelding. 

Kampagnen har tilsyneladende virket efter hensigten, for beboerne er godt i gang med at afgive deres digitale samtykke. Kampagnen kører desuden sideløbende med et andet tiltag, som også har til formål at få beboerne til at afgive accept om digital kommunikation.

"Det giver rigtig god mening at få den digitale accept fra tilflytterne med det samme - siden februar har 90% af vores tilflyttere givet deres accept til digital kommunikation" 

- Jacob Engholm Bøytler Rahbek, Fuldmægtig hos Aarhus Omegn

Således har Aarhus Omegn siden februar i år, valgt at slå underskriften på lejekontrakten sammen med underskriften til aftalen om digital kommunikation. Beboerne har naturligvis mulighed for at vælge den digitale accept fra, men det kræver, at de aktivt tager stilling. 

Tiltaget har vist sig at være yderst vellykket, da hele 90% af Aarhus Omegns tilflyttere indtil nu har afgivet deres accept.

Serviceweb som en del af en langsigtet strategi 

Hos Aarhus Omegn har de valgt at lægge blanketten "Aftale om digital kommunikation" i deres serviceweb i moliri. Det bevirker, at beboerne skal logge ind i moliri, hvor de nemt finder blanketten, som de underskriver med digital signatur. 

Grunden til, at de hos Aarhus Omegn har valgt at benytte serviceweb i moliri er ganske simpel. Det skyldes nemlig, at moliri er omdrejningspunktet for den digitale kommunikation mellem boligselskabet og beboerne. 

"At benytte serviceweb, gav god mening for os, da det er i moliri, den fremtidige digitale kommunikation finder sted. Vi har valgt den strategi, som vi mente, gav det bedste resultat på den lange bane" 

- Jacob Engholm Bøytler Rahbek, Fuldmægtig hos Aarhus Omegn

Det giver derfor rigtig god mening at benytte serviceweb, som en del af en langsigtet strategi, der skal sikre, at beboerne bliver trygge ved moliri og vænner sig til at bruge det. 

Hold dig opdateret om Bleau

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@bleau.dk

Telefontider support

Genveje til