Skip til hoved indholdet
    Hjem Blog Digital udvikling i den almene boligsektor

Boligselskaber i forandring

Digitalisering er efterhånden på tapetet hos de fleste boligorganisationer. Men med udvikling følger forandringer af arbejdsgange - og mange vil nok mene, at digitaliseringstoget bare kører hurtigere og hurtigere. Så hvordan sikrer vi, at alle kommer med, og at ingen bliver efterladt på perronen, hverken medarbejdere eller beboere?

Den gode udvikling handler i høj grad om anderkendelse af medarbejderne og beboerne og deres rolle i de forandringer, der finder sted. Her spiller vidensdeling en vigtig rolle, for anderkendelse kræver inddragelse. Det er med andre ord vigtigt at få tydeliggjort, hvorfor forandringen er vigtig, og hvordan brugeren kan forvente, at ændringerne vil påvirke hverdagen.

ADKAR-modellen for forandringsledelse

Hos Bleau er vi vant til at implementere digitale forandringer i store  organisationer. Derfor ved vi også, at det kræver en indsats at nå igennem til alle og sikre, at udviklingen bliver en succes. For en digital løsning bliver kun et aktiv for et boligselskab, hvis brugerne trives med at anvende den som en fast del af rutinen.

Vi er store tilhængere af ADKAR-modellen, fordi den tilbyder en struktureret ramme for at gennemføre vellykkede forandringer i alle typer organisationer.

A for Awareness

Det starter med ønsket om at ville forandre sig, enten gennem ambitioner om at opnå mere, eller ved længslen efter at nedbringe en byrde. Uanset hvad er det nødvendigt, at alle parter er opmærksomme på behovet for ændringer.

F.eks. behovet for hurtigere og nemmere behandling af beboerhenvendelser.

D for Desire

Næste skridt handler om motivationen til forandring. Her er det først og fremmest vigtigt at få kortlagt, hvilken indflydelse forandringen vil have på de respektive interessenters hverdag. Derudover hjælper det meget på forståelsen at få tydeliggjort, hvorfor nogle er for og andre imod den identificerede udvikling.

F.eks. Beboerne vil gerne kunne foretage en servicehenvendelse digitalt i stedet for at møde op i administrationen. Tilsvarende vil driftpersonale gerne aflastes med bedre planlægning af serviceopgaver. 

K for Knowledge

Herefter følger forudsætningen for overhovedet at være i stand til at forandre sig - nemlig viden om, hvad der skal gøres for at opnå forandringen. Her er det afgørende, at man opbygger indsigt i de metoder og rutiner, der bliver udfordret af forandringen, og hvad der skal til for at afløse dem. På dette tidspunkt i processen skal det være alment kendt i boligselskabet, hvad forandringen kræver at gennemføre.

F.eks. Findes der et brugervenligt servicesystem der kan understøtte de ønskede forbedringer til selvbetjening, både for beboere og for medarbejdere.

A for Ability

Efter viden kommer evnen til at mestre det nye. Det kræver naturligvis det rette værktøj at gennemføre forandringen. Men det er for eksempel ikke nok at købe en cykel, hvis medarbejderne ikke ved, hvordan man cykler. Det vil sige, at uddannelse og coaching af medarbejderne og beboerne faktisk er lige så vigtigt som selve indkøbet af det produkt, der skal facilitere forandringen.

F.eks. Hvor nemt er det for beboeren at bruge tjenesten til en servicehenvendelse, og hvor nemt er det for personalet at modtage, fordele og håndtere henvendelserne.

R for Reinforcement

Sidste led i modellen består af at forstærke den implementerede ændring. Her drejer det sig i høj grad om, kontinuerligt at analysere på forandringen - både for at synliggøre effekten, men også for at sikre, at medarbejderne og beboerne ikke falder tilbage i gamle vaner. Hermed afsluttes cirklen, men genetableres på ny i andre forløb med ønsket om flere forandringer.

F.eks. Med indsigt over alle henvendelser, fanger vi henvendelser som ikke følger procedure og kan i talesætte forbedringer f.eks. med øget kommunikation, nudging eller belønning ved forbedring.   

Lysten og motivationen til forandring opstår mange steder i et boligselskab. Vælger man en digital løsning fra Bleau som facalitator for denne forandring, får man altid en kompetent samarbejdspartner, der er dedikeret til at forankre jeres løsning på bedst mulig vis. På den måde understøtter vi jer igennem hele processen, så I altid er bevidste om, hvad det kræver af jer at implementere digital selvbetjening. Vi har tradition for at skabe langvarige relationer med alle vores kunder, og derfor er det gode samarbejde også et af vores succeskriterier.

Hold dig opdateret om Bleau

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@bleau.dk

Telefontider support

Genveje til