Skip til hoved indholdet
    Hjem Blog Får jeres webindsats den rigtige opmærksomhed?

Førhen var hjemmesiden den primære kanal for jeres kommunikation. Det gav vedligehold af én hjemmeside (én kanal) med centralt styret indhold, som skulle favne de fleste. I dag vedligeholdes flere hjemmesider og kanaler, og de skal favne alle jeres besøgende. 

Med sociale medier såsom Facebook, er flere kommunikationskanaler kommet til, med større interaktion og dialog på tværs af kanaler. Sociale medier er som bekendt dygtige til at bibeholde brugerne på platformene, gennem triggers og flows for personligt engagement, nudging og gamification. 

Det er samme brugercentreret design med personalisering og interaktion på tværs af kanaler, som i dag forventes af jeres besøgende i den offentlig digitalisering. Den øgede digitalisering med selvbetjening gennem Borger.dk, Sundhed.dk og Virk har modnet besøgende til i større udstrækning at forvente en sammenhængende og effektiv betjening, med hurtig tilgang til fremsøgning af information og medbetjening. For at medbetjening kan lade sig gøre, kræver det, at det skal være nemt at fremsøge information, det skal være nemt at bidrage med information, og det skal være nemt at overholde regler og procedure.  

Har jeres webredaktørkorps ”for mange bolde luften”?

Skærpet GDPR-lovgivning om behandling af persondata og standarder for god dataskik, stiller store krav til compliance – altså at jeres webredaktørkorps overholder regler og procedure for publicering på tværs af jeres kanaler. Det samme gælder for kravet til webtilgængelighed (WCAG), som stiller helt andre krav til kvalitetssikring af digitalt indhold, så indhold er inkluderende og tilgængeligt for alle jeres besøgende på tværs af jeres kanaler og fra brugernes forskellige digitale enheder. 

Vi forstår godt, hvis webmaster og webredaktørkorps landet over, har svært ved at holde tungen lige i munden, med mængden af indhold og antallet af kanaler, der bare vokser. Deres rolle er gået fra kommunikation og teknisk flair for CMS-publicering på én kanal, til i dag at skulle favne adfærdsanalyser, webtilgængelighed, kategorisering af indhold, søgeordsoptimering, sociale medier og regler for compliance med sikkerhed og GDPR. 

Revision på jeres webindsats

Umiddelbart er løsningen enten mere automatisering, uddelegering af ansvar, eller ansættelse af flere hænder. Forinden kan I med fordel foretage en revision over jeres webindsats og de udfordringer, som fremtiden bringer ud fra fem simple spørgsmål ift. status og konsekvens for ressourcer og økonomi: 

  • Efterlever vi loven om webtilgængelighed?
  • Opretholder vi compliance på de mange kommunikationskanaler?
  • Fremmer vi besøgendes medbetjening på vores kanaler?
  • Begås der fejl i sagsbehandling og procedure på vores selvbetjeningsløsninger?
  • Har vi ledelsens opbakning og skal der foretages til-eller fravalg? 

Fremtidens redaktørværktøj 

Hos Bleau har vi set denne udvikling komme, og har med vores tjeneste moliri Public skabt et redaktørvenligt værktøj, hvor ansvar er uddelegeret til jeres redaktørkorps. Der skabes nemt overblik og publicering på jeres kanaler, og overholdelse af governance er sømløst integreret i løsningen. Hvor det er muligt, har vi brugt kunstig intelligens for automatisering af gentagne processer, og optimal digital hygiejne. Alt sammen så I kan nå mere 😊

Hold dig opdateret om Bleau

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@bleau.dk

Telefontider support

Genveje til