Serviceweb for nem og effektiv boligadministration

Digitale henvendelser styrker arbejdsgange i boligselskabet, og gør dagligdagen enklere for alle.
Skrevet af Louloua Maoued den 22.09.2020, 10:00

 

 

Serviceweb


Serviceweb er en del af den digitale løsning moliri Nem Bolig, og modulet gør det muligt at centralisere alle beboerhenvendelser digitalt - til fordel for både beboerne og personalet. Med serviceweb er først og fremmest digital dialog mellem beboerne og boligselskabets personale. Men derudover åbner løsningen også op for automatisere servicehenvendelser ved hjælp af digitale blanketter. I praksis betyder det, at boligselskabet definerer de typer henvendelser, som beboerne skal kunne gennemføre digitalt, samt angiver hvilke informationer, der skal afgives fra beboerens side. Dermed får beboerne muligheden for at betjene sig selv 24/7 ved at følge en række enkle skridt.
 

Da løsningen automatisk er integreret med jeres administrationssystem, eksempelvis EG Bolig, skal personalet derfor kun vedligeholde data ét sted. Løsningen sørger ganske enkelt for, at sagerne bliver journaliseret og ført til protokol.


Mindre bøvl - det er Nem Bolig!


moliri Nem Bolig hjælper jer med at håndtere servicehenvendelser på en overskuelig måde, og gør samtidig op med de mangelfulde henvendelser, der lander ved tilfældige medarbejdere. Med vores brugervenlige tilgang er det enkelt for beboerne at kommunikere konkrete problemstillinger, og omvendt bliver det nemmere for boligselskabets medarbejdere at håndtere alle former for servicehenvendelser - alt sammen på én platform. På den ene side får beboerne altså mulighed for en nemmere selvbetjening og dermed mindre afhængig af åbningstider. En mere effektiv dialog gavner ikke kun beboerne, for også administrationen bliver aflastet gennem Nem Bolig og får derved nemmere ved at allokere deres ressourcer ud fra indsigt og automatisering.
 

ERFA-fællesskabet


Serviceweb udvikles løbende i samarbejde med de boligselskaber, der i forvejen anvender moliri Nem Bolig. På den måde tager løsningen altid direkte afsæt i konkrete problemstillinger, der opleves i den almene boligsektor. I får med andre ord en platform, der konstant er opdateret og designet specifikt til boligselskabernes sagshåndtering og interne dialog, hvilket hjælper jer med at sikre det høje serviceniveau. Løsningen er optimeret til at håndtere personfølsomme data, og tilbyder derfor også en mere godkendt løsning end de sædvanlige e-mails og håndskrevne sedler mellem personalet og beboerne.
 

Skal vi tage en uforpligtende snak om, hvordan vores serviceweb kan hjælpe jer?