Serviceweb og moliri

Serviceweb: Platformen der muliggører dialog og sammenhæng på tværs af hele boligselskabet

Siden starten på udviklingen af moliri har udgangspunktet været at skabe en samlet platform, der inkluderer alle de vigtigste interessenter i et boligselskab - beboerne, bestyrelser og personalet.

Det er her Serviceweb kommer ind i billedet! Serviceweb har i samarbejde med moliri muliggjort mere samarbejde og dialog igennem én samlet platform. 

Nyt forbedret set-up til servicehenvendelser

Med Serviceweb er det nu muligt at håndtere fleksible servicehenvendelser direkte gennem den dynamiske brugerflade i moliri.

Serviceweb er skabt gennem samarbejde med de boligselskaber, der allerede anvender moliri. Derfor tager Serviceweb direkte afsæt i konkrete problemstillinger, der opleves hver dag i den almene boligsektor.

Det betyder blandt andet, at Serviceweb gør op med, at henvendelser fra beboerne først skal forbi administrationen eller ender hos den forkerte servicemedarbejder, og at beboernes henvendelser kommer med mangelfulde eller forkerte oplysninger.

Det skyldes, at det er muligt for boligselskabet at definere workflows for, hvilke servicemedarbejder der skal modtage bestemte typer henvendelser, mens beboerne følger en række simple skridt, der sikrer, at alle henvendelser er så præcise som muligt.

For beboerne betyder det, at dialogen om henvendelser bliver endnu mere effektiv, mens det for boligselskabet betyder, at planlægning af ressourcer bliver nemmere og fejl minimeres.

Kontakt Julian, hvis I vil høre mere om, hvordan Serviceweb automatiserer jeres workflows og skaber øget dialog mellem beboer og boligselskab.