To nye boligselskaber tilslutter sig Bleau

Vi er glade og stolte over endnu en gang at kunne præsentere ny kundetilgang. Denne gang byder vi velkommen til Boligforeningen Ringgården og Boligselskabet Langeland.
Skrevet af Matthias Andersen

Med en vision om at tilbyde beboerne en webtilgængelig hjemmeside og de bedste digitale selvbetjeningsløsninger, er Boligforeningen Ringgården og Boligselskabet Langeland blevet de nyeste medlemmer af vores voksende Nem Lejeportal og moliri Nem Bolig netværk.

Fremtidssikret løsning

Nem Lejeportal og moliri Nem Bolig sikrer, at boligselskaberne er bedst muligt rustet til at holde trit med de øgede krav og forventninger, og altid kan opretholde et højt serviceniveau for beboerne. Foruden at efterleve kravene til webtilgængelighed, giver både Nem Lejeportal og moliri Nem Bolig boligselskaberne de nødvendige redskaber til at gøre hverdagen lettere for både beboere og personale. Med mere end 15 års erfaring, har vi opbygget stor ekspertise inden for webtilgængelige digitale løsninger - og kun derfor kan vi tage ansvaret for, at vores løsninger altid er up-to-date på gældende krav om webtilgængelighed.

Løsninger hvor alle kan være med

Boligselskaberne er ofte repræsenteret af en bred og forskelligartet vifte af beboere. Derfor er det afgørende, at de løsninger, der bliver stillet til rådighed for beboerne, er brugervenlige for alle typer af brugere, og tilgodeser alles behov. Med Nem Lejeportal og moliri Nem Bolig er man sikret webtilgængelige, og brugervenlige digitale løsninger, hvor alle kan brugergrupper kan være med.

En del af noget større

Ved tilslutningen til Bleau, bliver Boligforeningen Ringgården og Boligselskabet Langeland også en del af vores voksende ERFA-netværk. Gennem vores udviklingsfællesskab, giver vi vores kunder mulighed for at møde og samarbejde med medarbejdere fra andre boligorganisationer med fælles interesser og udfordringer. Her har alle mulighed for at få medindflydelse på videreudviklingen af vores digitale koncepter, og det har stor værdi for samarbejdet.

Savner jeres organisation også en mere intuitiv og brugervenlig hjemmeside, eller et velfungerende beboerunivers, der kan favne alle jeres brugere? Så tag fat i os via knappen herunder. Du kan også læse mere om vores løsninger her.