Skip til hoved indholdet

Det skal være nemt at søge en bolig for alle, og derfor skal jeres hjemmeside og beboerweb være webtilgængelig og let anvendelig - også for folk med læse- og hørebesvær, eller dem med kognitive eller motoriske udfordringer. 

At være boligsøgende følger en masse lovkrav der skal tages stilling til. En hjemmeside må ikke gøre processen mere besværlig, tværtimod. Derfor er en brugervenlig og webtilgængelig hjemmeside vigtig for at aflaste den besøgende i deres færd med at søge information på jeres hjemmeside. Jeres webtilgængelige hjemmeside skal i henhold til loven være opfattelig, anvendelig, forståelig og robust, på alle elektroniske enheder. 

Hvad er webtilgængelighedsloven?

Webtilgængelighedsloven omfatter alle offentlige eller offentligretlige organer, herunder også boligorganisationer, og er til for at sikre, at deres websteder og mobilapplikationer opfylder de standarder og tekniske specifikationer, der er fastsat i loven. Det kan lyde meget teknisk, men webtilgængelighedsloven handler i al sin enkelthed om, at brugerne med handicap af enhver slags skal have lige mulighed for at benytte jeres digitale tjenester. Information på jeres hjemmeside skal dermed gøres lettere tilgængeligt, så alle besøgende på hjemmesiden kan navigere rundt - uanset vedkommendes fysiske eller psykiske forudsætninger. 

Det er altså lovkrav – har I styr på det? 

I september 2020 skal alle statslige, regionale og kommunale myndigheder således overholde kravene om webtilgængelighedsloven. Det vil sige, at den almene boligsektor også et omfattet af loven.

På en webtilgængelig hjemmeside vil der bl.a. være mulighed for at få læst teksten op, så brugere med læsevanskeligheder kan navigere rundt, søge bolig, eller finde nødvendig information. Et andet eksempel vil være at sikre, at farvekontrasten ikke er et problem for en bruger med synsproblemer. Det er også vigtigt, at information på jeres hjemmeside er i et passende format. PDF’er er for eksempel ikke gode til online læsning, da de er besværlige at navigere rundt i ved brug af skærmlæser.  

Det er en win-win

En ud af fem danskere har en form for handicap, og dermed er det en kæmpe gruppe, der bliver ekskluderet fra brugen af ikke-webtilgængelige hjemmesider. Med en webtilgængelig løsning, der tager hensyn og lever op til kravene om webtilgængelighed, bliver disse brugere med udfordringer inkluderet i den digitale boligsøgning og selvbetjening. Udover at jeres hjemmeside dermed kan tilgås og bruges af flere, får I med en webtilgængelig løsning også endnu flere brugere, der kan betjene sig selv via jeres digitale tjenester.

Eksperter i webtilgængelighed 

Hos Bleau er vi eksperter i at lave webtilgængelige løsninger til den offentlige sektor. Vi har også udviklet en række tjenester, der sikrer, at webtilgængeligheden løbende bliver vedligeholdt. Skal vi tale om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres webtilgængelighed?

Hold dig opdateret om Bleau

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@bleau.dk

Telefontider support

Genveje til