Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os Sikkerhed

Sikkerhed

Jeres brugere er online 24/7. Det samme er I med vores løsninger. Vi overvåger konstant jeres løsninger for performance og sikkerhed, og bruger løbende vores indsigt og analyser over brugeradfærd til optimering og forebyggelse. Dialog med jer omkring jeres brugeres oplevelser, skaber fundamentet for løbende opdateringer af jeres webtilgængelighed og servicedesign.

Vi arbejder med sikkerhed og optimering af løsninger på mange forskellige områder

Vi er eksperter i webtilgængelighed (WCAG), og vores tjenester opdateres altid efter gældende lovgivning for webtilgængelighed.

Loven om webtilgængelighed

Som mangeårig leverandør af digitale løsninger til det offentlige, har vi stor erfaring med loven om webtilgængelighed. Loven omfatter alle offentlige og offentligrretlige organer, herunder eksempelvis kommuner og boligorganisationer, og er til for at sikre, at deres websteder og mobilapplikationer kan bruges på lige vilkår af alle. 

Det kan lyde ret teknisk og kompliceret, men i al sin enkelthed handler det om, at især brugere med nedsat funktionsevne såsom synshandicap, også kan bruge jeres hjemmeside. Det stiller store krav til jeres hjemmesideleverandør at levere en webtilgængelig løsning, fordi fundamentet ofte skal tænkes om.  

Eksperter i webtilgængelighed

Hos Bleau er vi eksperter i at lave webtilgængelige løsninger til den offentlige og den almene boligsektor. Vi har også udviklet en række tjenester, der sikrer, at webtilgængeligheden løbende bliver vedligeholdt. Vi tager ganske enkelt ansvaret for, at jeres løsning rent teknisk altid efterlever gældende lovgivning på området.

Samarbejde med uvildige eksperter på WCAG

En del af processen at blive webtilgængelig, ligger I at gøre dokumenter tilgængelige. I forbindelse med den opgave, samarbejder vi med eksperter på det felt, som er verdensførende på området. Det giver os en unik indsigt i, hvordan man opretter og validerer webtilgængelige dokumenter, og det kommer alle vores kunder til gode. Samarbejdet gør os blandt andet i stand til at tilbyde vores kunder webtilgængelige PDF-services, som automatisk kan generere webtilgængelige PDF-dokumenter, og dermed bespare store mængder ressourcer og ikke mindst økonomi.

Du finder meget mere information om webtilgængelighed og lovens principper, samt guidelines og redskaber til arbejdet med webtilgængelighed, ved at klikke på knappen herunder.  

Vi har uddannet vores ansatte, implementeret sikkerhedssystemer, og har faste procedure for audit af jeres databehandling.

Databehandling

Vi arbejder med faste procedure for revision af jerres databehandling og er ISAE 3000 certificeret. I praksis betyder det, at vi rent teknologisk har opbygget sikkerhedssystemer for databeskyttelse, og uddannet vores ansatte i procedure for behandling af personfølsomme data - alt sammen for at fjerne risikoen for en eventuel databrist.

Governance

Vores protokoller for håndtering af GDPR omfatter blandt principper for governance, såsom faste procedure for adgangskontrol med brug af flere faktor godkendelse. Vi overvåger vores løsninger via Microsoft Security Center, med klassificering af data med Azure Information Protection.

Databrist

Sikkerhedskontroller og beredsskabsplaner hjælper os med at forstå sikkerhedshændelser, som vi hurtigt kan reagere på. Vores forebyggelse skal afværge en eventuel sikkerhedsbrist, men måtte fremtiden bringe en databrist, er der faste procedure med klare ansvarsområder hos vores ansatte, med responsmål for løsning af en eventuel sikkerhedshændelse.

moliri Insights er viden, hvor vi overvåger og skaber indsigt i performance og adfærd på jeres løsninger. Antagelser erstattes af eksakt viden.

moliri Insights er et gennemgribende værktøj, som sømløst giver overblik over jeres performance og brugeradfærden på jeres løsninger. Kontinuerlig rapportering og dashboards guider jer til effektivisering af jeres løsninger, og tilbyder en indsigt, der øger kvaliteten og trivslen hos jeres brugere.

Statistikker bruges løbende som analyseredskab til at blive klogere på performance og brugeradfærd på jeres løsninger. 

Statistikker fra moliri Insights skaber indsigt i, hvordan vores løsninger bliver adopteret og benyttet af jeres brugere. Statistikker bruges løbende til at blive klogere på performance og brugeradfærd. Gennem analyser kan vi skabe endnu mere indsigt i brugerens behov, deres forskelligheder, og dermed måder de benytter vores tjenester til selvbetjening. Statistikker benyttes også til at forudsige krav til skalerbarhed.

Vi benytter forskellige værktøjer til overvågning af jeres løsninger, for at opretholde en stabil drift og sikkerhed. 

Vores protokoller for overvågning er at måle, skabe indsigt, og analysere til forbedring. Vi benytter kunstig intelligens til automatisering og centralstyring af vores Cloud tjenesters opdateringer. Det betyder hurtigere og oftere releases og opdateringer med eventuelle hotfixes - alt sammen for at skabe en endnu bedre oplevelse for jeres brugere af vores løsninger.

Vores løsninger gennemgår altid forskellige stadier for kvalitetskontrol, før de bliver frigivet til markedet og drift. Typisk starter en innovationsproces med indsigt fra analyser, der benyttes til udvikling af de første prototyper. Disse har ikke undergået en kvalitetskontrol, da de på dette stadie alene bruges til at teste funktion samt brugerens respons.

Såfremt prototyperne ender ud i en udviklingsproces, bliver vores metoder for kvalitetskontrol iværksat. Her anvendes kontrollerede Beta-releases, hvor brugerne kan benytte tjenesterne i drift, dog med accept af, at øget brugeradfærd kan medføre justeringer. En færdig release af tjenesten omfatter den endelige kvalitetskontrol, udført at interne og eksterne bidragsydere.

Hold dig opdateret om Bleau

Bleau A/S
Vejlbygade 16c, 1. sal
8240 Risskov

Telefon: + 45 70 20 88 33
info@bleau.dk

Telefontider support

Genveje til