Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab er gået i luften med vores webtilgængelige Nem Lejeportal og moliri Nem Bolig.
Skrevet af Matthias Nymann

 

Ud fra et ønske om en mere brugervenlig hjemmeside og tilhørende selvbetjeningsløsning til beboerne, blev Sundby-Hvorup Boligselskab seneste skud på stammen af vores Nem Lejeportal og moliri Nem Bolig.

Fremtidssikker løsning

Foruden at leve op til loven om webtilgængelighed, gør Nem Lejeportal og moliri Nem Bolig hverdagen lettere for både ansatte og beboer. Vores løsninger frigør ressourcer og skaber øget mulighed for brugervenlig digital selvbetjening. Boligselskaberne bliver dermed bedre rustet til at holde trit med de øgede krav fra beboerne, og det skaber tryghed ift. at opretholde det høje serviceniveau.

Fokus på brugervenlighed

Den almene branche er karakteriseret af meget varierende brugergrupper. Derfor er det vigtigt, at boligselskaberne vælger en løsning, der kan tilgodese brugernes forskellighed. Med Nem Lejeportal og moliri Nem Bolig er man sikret en webtilgængelig løsning, der tager brugeren i hånden, og gør den digitale selvbetjening enkel. 

For Sundby-Hvorup Boligselskab betyder det eksempelvis, at deres beboere nu kan nyde godt af guidede forløb med nemme indgange til digitale blanketter og henvendelser.

Savner jeres forening eller selskab en mere intuitiv og brugervenlig hjemmeside, eller et velfungerende beboerunivers? Læs mere om vores løsninger her.